Consider the following sentence: νυνὶ δὲ καλῶς ποιήσεις γράψας μοι περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας καὶ περὶ ὧν ἄν σοι ὑποπίπτηι (TM 7340, sometime […]