ἐκ vs. ἀπό: The history

Notes for the Greek Preposition Workshop, on June 30th through July 1st. Already by the first century CE, ἐκ & ἀπό have experience two thousand years of history and they have already experience a bit of linguistic change. Both words can be traced to Proto-Indo-European, ἐκ from *h1ǵʰ-s 'out' and ἀπό from *h2epo 'from' (Beekes 2010). Their... Continue Reading →

Reduplicative Futures

If you’ve ever encountered some weird looking forms perhaps tagged as perfects perhaps tagged as something else that have reduplication while also having perfective/aoristic morphology, it’s probably thrown you off. For example, in Leviticus 13:45, we have: Καὶ ὁ λεπρός, ἐν ὧ ἐστιν ἡ ἁφή, τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔστω παραλελυμένα καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀκατακάλυπτος,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑